ลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์, ลิฟท์โดยสาร ,ลิฟท์บ้าน ,ลิฟท์บรรทุก :: บริษัท ฟาสทริก เอเลเวเทอร์ จำกัด :: บริการติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน รับประกันความปลอดภัย
Website Banner


      Fastrix-Elevator


 
     
       FASTRIX-ELEVATOR( LIFT )
เราคือผู้ผลิตและติดตั้ง ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บ้าน
       ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์กระจก | ติดตั้งลิฟท์ พร้อมบริการ |
       เรามีความพร้อมทั้งทางด้าน บุคลากร อะไหล่ทุกชิ้นส่วน ทีมเซอร์วิส ที่พร้อมรับใช้ตลอด 24 ชม.


  ลิฟท์  
    
                        บจก.ฟาสทริก เอเลเวเทอร์
จำหน่าย-ติดตั้ง
ลิฟท์,
ลิฟท์โดยสาร,
ลิฟท์บรรทุก

ลิฟท์บ้าน ลิฟท์นอกอาคาร 

การดูแลรักษา ลิฟท์ ตลอด 24 ชั่วโมง
                                                                     
 ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร
   
    บริษัท ฟาสทริก เอเลเวเทอร์ จำกัด


                                                       
     ผู้เชี่ยวชาญด้าน ลิฟท์ แบบครบวงจรมุ่งมั่นพัฒนาการติดตั้ง ลิฟท์  
     และ ดูแลรักษารูปแบบสวยงาม ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน 
     มีทีมงานวิศวกรที่ชำนาญการด้าน ลิฟท์ โดยตรง ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า 
     
     เราเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจำหน่าย ลิฟต์ ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อตอบสนอง
     ความต้องการของลูกค้า โดยทางบริษัทฯยึดถือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้
     บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯดังต่อไปนี้

   - พัฒนาการบริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก และความพอใจของลูกค้า
     ในการรับบริการเป็นสำคัญ
   - จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
   - ให้บริการดูแลบำรุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง
   - รับคำแนะนำจากลูกค้าและปรับปรุงการให้บริการดูแล ระบบ ลิฟท์ ให้ดี

    

 

  บริษัท ฟาสทริกเอเลเวเทอร์ (ติดตั้งลิฟท์ ทุกชนิด) 
 

   จากประสบการณ์ การติดตั้ง ดูแล และซ่อมบำรุง ลิฟท์ ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์บ้าน อันยาวนาน
   ทำให้เรา 
www.Fastrix-Elevator.com  มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ เข้าใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่กระบวนการ  
   ติดตั้ง การบำรุงรักษา 
                                          ผู้ผลิต และจำหน่าย ลิฟท์ ทุกชนิด
   FASTRIX-ELEVATOR (LIFT) บริการที่สมบูรณ์แบบ ฟาสทริกเอเลเวเทอร์
   เราให้บริการทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง กับระบบของ ลิฟท์ นอกเหนือจากการติดตั้งใหม่ ความทันสมัยของ ลิฟท์
   และ การบริการซ่อมและบำรุงรักษา
  ซึ่งเราดำเนินธุรกิจใน " ลิฟท์ทุกประเภท " โดยเน้นความทันสมัยและ ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง


     

           
       ลิฟท์โดยสาร 
Passenger Lift


 
            ลิฟท์บ้าน
       Home Lift         ลิฟท์บรรทุก  
     Freight Lift 
       ลิฟท์นอกอาคาร
   External Lift
       ลิฟท์ส่งอาหาร
Dumbwaiter Lift
 
                ลิฟท์เตียง
     Bed Lift

            ลิฟท์กระจก
Observation Lift

       
           อะไหล่และอุปกรณ์
 
จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์

แบบมีห้องเครื่องและไม่มีห้องเครื่อง ทั้งในและนอกอาคาร ลิฟท์โดยสาร ( Passenger Lift ) ลิฟท์บรรทุก (Freight Lift ) ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์ส่งเอกสาร ( Dumpvier Lift ) ลิฟท์บ้าน ( Home Lift ) ลิฟท์โรงพยาบาล ( Bed Lift ) ลิฟท์กระจก ( Observation Lift )

รับประกันความนิ่มนวล และปลอดภัยสูง บริการ ตรวจ ซ่อม บำรุงรักษา ตลอด 24 ชั่วโมง
Current Pageid = 7