ลิฟท์ ติดตั้งลิฟท์, ลิฟท์โดยสาร ,ลิฟท์บ้าน ,ลิฟท์บรรทุก ขอใบเสนอราคา (1) ค่าอะไหล่ลิฟท์+ค่าติดตั้ง, (2) ค่าดูแลรวมอะไหล่ ขอใบเสนอราคา (1) ค่าอะไหล่ลิฟท์+ค่าติดตั้ง, (2) ค่าดูแลรวมอะไหล่รายการดังนี้1. Board MC 2 = 1 บอร์ด2. Board MF 3 = 1 บอร์ด3. Board MF 4 = 1 บอร์ด4. Driver CPI 48 M1 = 1 ชุด5. Board ไฟบอกชั้นในลิฟท์6. ปุ่มกด ชั้น 1-18 = 18 ปุ่ม7. ปุ่มกด เปิด = 1 ปุ่ม8. ปุ่มกด ปิด = 1 ปุ่ม9. ปุ่มกด กระดิ่ง = 1 ปุ่ม10. ปุ่มกด โทรศัพท์ = 1 ปุ่ม11. บอร์ดเสียงจอด แต่ละชั้น+ลงโปรแกรม = 1 ชุด12. Intercom ใน Cop = 1 ชุด13. Door Control K200 = 1 ชุด14. Motor K200 = 1 ชุด15. บอร์ดโหลด = 1บอร์ด16. ชุด Emergency = 1 ชุด17. พัดลมระบายอากาศ 220Volts ใน ลิฟท์ = 2 ชุด18. ตัวตัดการจอดชั้น L, K = 3 ตัว19. Board ไฟบอกชั้น หน้าประตูลิฟท์ ชั้น 1-18 = 18 บอร์ด20. Power Supply บน หลังคา ลิฟท์ 24Volt DC= 1 ชุด* 21. Light Curtain = 1 ชุด22. บอร์ดเสียง เตือนจอดแต่ละชั้น = 1 ชุด.23. ค่า Test Load ลิฟท์ = 1 งาน
Website Banner

      Fastrix-Elevator


ขอใบเสนอราคา (1) ค่าอะไหล่ลิฟท์+ค่าติดตั้ง, (2) ค่าดูแลรวมอะไหล่
ขอใบเสนอราคา (1) ค่าอะไหล่ลิฟท์+ค่าติดตั้ง, (2) ค่าดูแลรวมอะไหล่

รายการดังนี้

1. Board MC 2 = 1 บอร์ด
2. Board MF 3 = 1 บอร์ด
3. Board MF 4 = 1 บอร์ด
4. Driver CPI 48 M1 = 1 ชุด
5. Board ไฟบอกชั้นในลิฟท์
6. ปุ่มกด ชั้น 1-18 = 18 ปุ่ม
7. ปุ่มกด เปิด = 1 ปุ่ม
8. ปุ่มกด ปิด = 1 ปุ่ม
9. ปุ่มกด กระดิ่ง = 1 ปุ่ม
10. ปุ่มกด โทรศัพท์ = 1 ปุ่ม
11. บอร์ดเสียงจอด แต่ละชั้น+ลงโปรแกรม = 1 ชุด
12. Intercom ใน Cop = 1 ชุด
13. Door Control K200 = 1 ชุด
14. Motor K200 = 1 ชุด
15. บอร์ดโหลด = 1บอร์ด
16. ชุด Emergency = 1 ชุด
17. พัดลมระบายอากาศ 220Volts ใน ลิฟท์ = 2 ชุด
18. ตัวตัดการจอดชั้น L, K = 3 ตัว
19. Board ไฟบอกชั้น หน้าประตูลิฟท์ ชั้น 1-18 = 18 บอร์ด
20. Power Supply บน หลังคา ลิฟท์ 24Volt DC= 1 ชุด
* 21. Light Curtain = 1 ชุด
22. บอร์ดเสียง เตือนจอดแต่ละชั้น = 1 ชุด.
23. ค่า Test Load ลิฟท์ = 1 งาน
จากคุณ: ThyssenKruppp Elevator   วันที่: 18-เม.ย.-2558 22:24:51   IP: 110.169.67.76   Email: SuperCenter.in.th@Live.com
   
   
จากคุณ :
 
Email :
 
   
ข้อความ :
Upload :
(คุณ upload ได้เพียงไฟล์รูปภาพนามสกุล jpg,png,gif เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200kb)
รหัสรูป :
 Current Pageid = 25